Termeni si conditii

Putem folosi companii de publicitate terțe pentru a difuza anunțuri atunci când vizitați site-ul nostru web.

0. Obiectiv

Termeni și condiții serviciu Silentium. Acest serviciu oferă . Serviciul este cu tarifare unica si poate fi comandat prin SMS premium. Tarif serviciu este 2.99 EUR + TVA. Pentru a comanda serviciul trimite cuvantul cheie DOWN la numarul 1252 - utilizatorii Orange: cost mesaj trimis la 1252: 0.05EUR+TVA și cost mesaj primit de la 1252 este 2.99 EUR + TVA - cost total comanda 3.04 EUR+TVA; utilizatorii Vodafone și Telekom: cost mesaj trimis la 1252: 2.99 EUR + TVA. Poți contacta furnizorul serviciului la adresa updatetopsoft.ro@silverlines.info sau la numărul +40 318262751 tarif normal, orar luni-vineri 9:00-18:00. Prin comanda efectuată pentru acest serviciu utilizatorul este de acord necondiționat cu acești termeni si condiții ai serviciului și confirmă că are acordul titularului legal al cartelei SIM pentru comandarea acestuia. Furnizor serviciu: MOBILE APPS SERVICES, S.A., C/Parque Esquina Sur, Cantón 9 de Heredia Distrito 1, San Pablo de Heredia. Costa Rica

1. Serviciu premium

Serviciu oferit de MOBILE APPS SERVICES, S.A., C/Parque Esquina Sur, Cantón 9 de Heredia Distrito 1, San Pablo de Heredia. Costa Rica. Taxa de serviciu se va ridica la 2.99 EUR + TVA. Dacă utilizatorul dorește să contacteze MOBILE APPS SERVICES, S.A., poate să o facă prin trimiterea unui e-mail la updatetopsoft.ro@silverlines.info sau prin contactarea serviciului pentru clienți la următorul număr de telefon: +40 318262751.

2. Servicii

Furnizorul oferă furnizarea de diverse produse și servicii cu valoare adăugată pentru mobil, cum ar fi muzică, clipuri video, imagini, jocuri, aplicații, tombole, promoții, competiții, participări la emisiuni TV, voturi, jocuri de competențe și servicii de informare prin abonamente atât de la telefonul mobil cât și de la internet, printre altele.

Furnizorul ofera aceste Produse si Servicii prin intermediul acestui website, pagini wap si prin trimiterea de mesaje scurte de tarife (Premium SMS) la numerele scurte indicate in fiecare caz. Achiziționarea acestor Produse și Servicii poate fi efectuată, după caz, prin următoarele tipuri de angajări:

a) Serviciu Premium (SMS): Prin intermediul acestui serviciu, utilizatorul va putea accesa de pe telefonul mobil anumite produse și servicii oferite de Furnizor în fiecare moment, în funcție de prețurile raportate prin trimiterea unui SMS cu cod scurt și numărul scurt care este comunicat în fiecare moment. Costul total al fiecărui SMS va fi indicat în anunțul produselor și serviciilor care pot fi accesate prin acest mod.

Obținerea conținutului poate presupune costuri suplimentare de navigație și date de trafic de către operatorul de telefonie mobilă care furnizează servicii pentru utilizator și acesta este independent de serviciile furnizate de Furnizor. Valoarea acestor costuri depinde de tarifele și condițiile pe care fiecare utilizator le-a contractat cu operatorul său de telefonie mobilă și, în orice caz, FURNIZORUL poate fi considerat răspunzător pentru aceste costuri.

Utilizatorul este de acord, recunoaște și este în mod expres informat că Furnizorul va putea contracta cu oa treia companie serviciile de tarife suplimentare constând în trimiterea de SMS Premium. Această a treia companie va fi limitată să ofere servicii de tarifare suplimentară pentru micro-plăți și / sau trimitere de mesaje SMS Premium cu servicii și conținut care să susțină serviciul furnizat de Furnizor. Astfel, utilizatorul își asumă integral și în toate scopurile că relația contractuală care decurge din acești Termeni și condiții se stabilește numai între utilizator și Furnizor. În acest sens, în ceea ce privește publicitatea numerelor scurte prin care se oferă serviciul de tarifare suplimentară, precum și conținutul acestui SMS Premium, vor fi furnizate informații complete și adecvate despre identitatea celei de-a treia companii.

3. Metoda de plată

Sumele produselor și serviciilor furnizate de Furnizor care sunt detaliate în secțiunea precedentă vor fi facturate și facturate prin intermediul operatorului de telefonie mobilă cu care utilizatorul a contractat serviciul telefonic corespunzător. În această factură va fi indicată identitatea celei de-a treia companii cu care OFERTUL a contractat serviciul de gestionare a plăților. Pentru utilizatorii care folosesc telefonul mobil cu cartelă preplătită, suma produselor și serviciilor furnizate de Furnizor va fi dedusă din soldul curent al utilizatorului.

4. Condiții de angajare și utilizare a serviciilor

Produsele și serviciile oferite de Furnizor sunt direcționate către persoane fizice (persoane fizice și fizice) și aceste Produse și Servicii vor putea fi angajate numai de către persoane de vârstă legală sau, după caz, pentru minori emancipați cu capacitate juridică deplină pentru a face o contracta. Minorii neimplicați vor putea să angajeze numai produsele și serviciile oferite de Furnizor cu autorizația prealabilă din partea părinților, tutorelui sau a reprezentanților legali, care vor fi responsabili pentru actele întreprinse de acești minori neimplicați. Aceste cazuri nu pot fi verificate de Furnizor, de aceea Furnizorul reamintește părinților și tutorilor responsabilitatea lor de a asigura utilizarea adecvată a persoanelor care sunt în responsabilitatea lor pentru produsele și serviciile oferite de Furnizor. Mai mult, acestea trebuie să fie, de asemenea, responsabile de telefonul mobil care este utilizat pentru angajarea acestor Produse și Servicii și, de asemenea, responsabil de telefonul mobil la care copilul sau alte terțe părți au acces. Produsele și serviciile vor putea fi angajate numai de proprietarul telefonului mobil de linie la care este asociat serviciul. Singurele informații pe care SUPPLIERul le primesc de la utilizatori de a efectua închirierea acestor Produse și Servicii, fie prin intermediul site-ului web, fie prin intermediul paginii de destinație sau prin trimiterea unui SMS, este numărul de telefon mobil de la care accesează aceste Produse și Servicii, astfel Furnizorul nu poate determina sau controla identitatea utilizatorului care îi solicită. În acest scop, utilizatorul declară că are dreptul sau are dreptul de a angaja Produse și Servicii și garantează veridicitatea tuturor datelor comunicate ca urmare a procedurii de angajare care a fost făcută. Utilizatorul este obligat să utilizeze în mod corespunzător Produsele și Serviciile și este obligat, ca și Furnizorul, să respecte legislația în vigoare, acești Termeni, moralitatea și / sau ordinea publică. Utilizatorul este responsabil să respecte aceste standarde, acordând o atenție deosebită drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, abținându-se de la utilizarea produselor și serviciilor în scopuri ilegale sau într-un mod care amenință sau încalcă drepturile și interesele furnizorului sau ale altor proprietari. Utilizatorul este singurul responsabil pentru pagubele de orice fel care ar putea fi cauzate de utilizarea inadecvată, ilegitimă sau ilegală făcută de utilizatorul produselor și serviciilor oferite. Închirierea diferitelor produse și servicii trebuie făcută în conformitate cu procedurile și instrucțiunile date în fiecare caz și, în special, trebuie să includă textele, numerele sau cuvintele cheie pe care FURNIZORUL le-a stabilit în fiecare moment pentru fiecare produs sau serviciu. Mai mult, luând în considerare faptul că aceste Produse și Servicii sunt destinate utilizării în telefoane mobile, terminalul de utilizator trebuie să fie compatibil și să aibă tehnologia corespunzătoare care este necesară pentru fiecare Produs sau Serviciu. Furnizorul nu este responsabil pentru acele solicitări care nu includ textele, cuvintele cheie sau numerele stabilite pentru fiecare produs sau serviciu și nici pentru cele produse de dispozitive necompatibile. FURNIZORUL nu este responsabil pentru solicitările sau documentele care nu sunt acceptate de platforma tehnologică a Furnizorului și nici pentru întârzierile care pot apărea în transportul Produselor și serviciilor solicitate de utilizatori, cu condiția ca acestea să fie cauzate de orice cauză care nu poate fi atribuită FURNIZOR (prin exemplificare și în niciun caz limitare, eșecuri de conectivitate sau întreruperi ale rețelei, erori în modul de redactare a mesajelor, trafic excesiv în rețea, operarea operatorilor, caracteristici ale diferitelor telefoane mobile, computere și / sau instrumente IT) .

5. Proprietatea intelectuală și industrială

Conținutul Serviciului este deținut de Furnizor. Utilizatorul, ca parte a Serviciului, poate să stocheze și să afișeze pe telefonul mobil conținutul pentru uz personal, dar nu pentru uz comercial. Utilizatorul nu va putea să reproducă, să modifice, să copieze, să distribuie sau să utilizeze conținutul într-un mod diferit de cel indicat în acești Termeni fără permisiunea scrisă a Furnizorului.

6. Protecția datelor personale

În conformitate cu dispozițiile Legii organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal (LOPD, pentru abrevierea sa spaniolă), Decretul Regal 1720/2007 din 21 decembrie, care aprobă Regulamentul de punere în aplicare a Legii organice 15/1999 din 13 decembrie , cu privire la protecția datelor cu caracter personal (LOPD, pentru abrevierea sa spaniolă) și în conformitate cu Legea 34/2002 din 11 iulie 11 privind societatea informațională și serviciile de comerț electronic (LSSI), Furnizorul informează utilizatorii despre politica sa de protecție a datelor. Vizita pe acest site sau utilizarea unor Produse sau Servicii ale Furnizorului nu presupune că utilizatorul este obligat să furnizeze orice date cu caracter personal, cu excepția acelor secțiuni în care este planificată sau când utilizatorul solicită anumite produse sau servicii de la Furnizorul . În aceste cazuri, datele personale furnizate de utilizatori vor fi incluse într-un dosar pe care proprietarul și responsabilitatea le revin de la FURNIZOR. Furnizorul garantează că toate datele personale furnizate de utilizatori vor fi tratate în mod confidențial și vor fi utilizate în acest scop, în modul și în limitele și drepturile conferite de Legea nr. 15/1999 privind protecția datelor cu caracter personal. În mod specific, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele scopuri: - furnizarea de servicii și produse solicitate de utilizator; - gestionarea, administrarea, extinderea și îmbunătățirea relației contractuale sau de afaceri stabilite între Furnizor și utilizator. - Abordarea plângerilor sau a reclamațiilor pentru produsele sau serviciile angajate. - verificarea și verificarea calității produselor și serviciilor oferite; - transmiterea informațiilor generale despre dezvoltarea și funcționarea serviciului sau a produsului solicitat sau contractat de utilizator. - Dezvoltarea cercetării de piață și a statisticilor, marketingului și preferințelor privind serviciile oferite.

De asemenea, în cazul în care nu se prevede altfel, utilizatorul acceptă trimiterea de comunicări comerciale prin mijloace electronice (e-mail și / sau mesaje scurte SMS sau MMS) în conformitate cu prevederile articolului 21.2 din LSSI, referitoare la produse și / sau identice și similare cele contractate inițial, inclusiv un astfel de portal exclusiv de software, după terminarea relației contractuale - atunci când utilizatorul revocă, după caz, cu consimțământul acestuia).

Utilizatorul poate să își proceseze datele în scopuri promoționale și de marketing prin trimiterea unui e-mail prin FORMULARUL ELECTRONIC . Acest consimțământ este acordat fără a aduce atingere drepturilor acordate utilizatorului în temeiul legislației menționate anterior și, în special, posibilității de a-și exercita liber dreptul de acces, anulare, rectificare și opoziție a datelor sale și revocarea autorizației fără efect retroactiv, care poate fi exercitată prin trimiterea unei solicitări prin scrisoare sau e-mail la următoarea adresă: FURNIZORUL MOBILE APPS SERVICES, S.A., stabiliți în C/Parque Esquina Sur, Cantón 9 de Heredia Distrito 1, San Pablo de Heredia. Costa Rica prin FORMĂ ELECTRONICĂ .

În cerere trebuie să fie incluse următoarele informații: - Numele și prenumele și fotocopia documentului oficial de identificare și, după caz, un document care să ateste reprezentarea acestuia. Solicitare motivată în cazul în care cererea este specificată - Numărul de telefon / e-mail pe care doriți să-și exercite dreptul dvs. - Adresa pentru corespondență

În același mod, este la latitudinea utilizatorului actualizarea și modificarea datelor sale, care pot fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă mai sus.

Securitate și mediu sigur: Furnizorul garantează că achiziționarea produselor și serviciilor se realizează într-un mediu sigur. Furnizorul poate să stocheze și să utilizeze adresele IP ale utilizatorilor acestui web pentru a gestiona site-ul web. Furnizorul nu asociază adresele IP cu informații de identificare personală.

7. Contact

În cazul oricărei probleme, nelămuriri sau întrebări legate de produsele și serviciile oferite de Furnizor, este posibil să ne contactați prin intermediul FORMULARUL ELECTRONIC sau în scris Furnizorul la adresa de mai sus.

8. Legislația și jurisdicția aplicabile

Acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legea și jurisdicția aplicabile de Furnizor, cu excepția cazului în care utilizatorul are statutul de consumator, în acest caz instanțele și tribunalele competente vor fi de la domiciliu sau în cazurile în care legea prevede altfel imperativ .

Rețineți că anumite produse vă pot solicita drepturi privilegiate de administrare. Rețineți că, în cazul în care alegeți să refuzați o astfel de cerere de privilegii de administrare ridicată, un astfel de produs poate fi executat și instalat fără privilegii de administrare, dar poate să nu aibă capabilitățile complete de produs.